30. 9. – 4. 10. 2021

Festival bezpečně

V průběhu festivalu prosím dodržujte tato pravidla:

 

BUĎTE OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM

Necítíte-li se plně zdraví, zejména pokud máte teplotu, kašel nebo rýmu, bolest hlavy, nevolnost, neúčastněte se akce a zůstaňte raději doma.

HYGIENA RUKOU

Pravidelně si ruce myjte nebo dezinfikujte.

DODRŽUJTE ODSTUP

Pokud není možné v rámci venkovní akce udržet odstup od ostatních účastníků alespoň 2 m, prosím mějte zakrytá ústa a nos. Omezte fyzický kontakt.

ČISTÉ ROUŠKY

Používejte vždy čisté nebo nové jednorázové roušky. Po sundání roušky proveďte hygienu rukou. Zakrytá ústa a nos jsou povinná na všech akcích, které se konají uvnitř.

RESPEKTUJTE POKYNY POŘADATELE

Každá akce je specifická. Pořadatel se může rozhodnout pro doplňující pravidla a pokyny. Prosíme o vstřícnost a respekt.

POKUD BUDETE V NÁSLEDUJÍCH 10 DNECH PO NÁVŠTĚVĚ FESTIVALU TESTOVÁNI NA COVID-19 S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM, IHNED NÁS UVĚDOMTE prostřednictvím e-mailu: info@denarchitektury.cz

Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách filmarchitektura.cz a dodržujte mimořádná opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR, která naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni