30. 9. – 4. 10. 2021

Zašlete nám film

Festival Film a architektura vyhlašuje otevřenou výzvu na zasílání filmů, které se vážou k tématu architektury či urbanismu. Může se jednat o krátkometrážní, středometrážní či celovečerní snímky.

Vybrané filmy budou promítány v rámci festivalu, který se koná vždy na podzim u příležitosti Mezinárodního dne architektury.

Odkazy na Vimeo (či jinou formu screeneru), krátkou anotaci a stručné bio autora, prosím, zasílejte na adresu: program@filmarchitektura.cz

Termín uzávěrky: 31. 5. vždy pro festival v témže roce