26. 9. – 1. 10. 2024

Festival bezpečně

V průběhu festivalu prosím dodržujte tato pravidla:

 

PRO VSTUP NA AKCI JE POTŘEBA SPLNIT JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U vstupu bude bude provedena kontrola bezinfekčnosti. Prosím připravte si potřebný doklad (aplikaci Tečka případně certifikát s QR kódem).

BUĎTE OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM

Necítíte-li se plně zdraví, zejména pokud máte teplotu, kašel nebo rýmu, bolest hlavy, nevolnost, neúčastněte se akce a zůstaňte raději doma.

HYGIENA RUKOU

Pravidelně si ruce myjte nebo dezinfikujte.

DODRŽUJTE ODSTUP

Omezte fyzický kontakt.

NOSTE RESPIRÁTORY

Při pohybu ve vnitřních prostorách kin mějte nasazené respirátory nebo obdobné prostředky, které brání šíření kapének.

RESPEKTUJTE POKYNY POŘADATELE

Každá akce je specifická. Pořadatel se může rozhodnout pro doplňující pravidla a pokyny. Prosíme o vstřícnost a respekt.

POKUD BUDETE V NÁSLEDUJÍCH 10 DNECH PO NÁVŠTĚVĚ FESTIVALU TESTOVÁNI NA COVID-19 S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM, IHNED NÁS UVĚDOMTE prostřednictvím e-mailu: info@denarchitektury.cz

Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách filmarchitektura.cz a dodržujte opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR, která naleznete na stránkách covid.gov.cz