26. 9. – 1. 10. 2024

Berlínské “Brachen” jsou unikátní městské prostory, které vyrostly z poválečných sutin, ekonomické bídy a geopolitického rozdělení.

Tyto ostentativně prázdná místa se proměnila v laboratoře pro botanisty, umělce i obyčejné lidi hledající klid v ruchu velkoměsta. Natura Urbana zkoumá tuto dnes rychle mizející městskou divočinu spolu se spontánní diverzitou její flóry, která vrhá světlo na komplexní historii německé metropole.

Film naváže na debatu Městská divočina a její architektura.