26. 9. – 1. 10. 2024

Moderní architektuře nelze porozumět bez znalosti stavitele Miese van der Rohe. Film dokumentuje nejen jeho život a ty nejdůležitější stavby, ale objevují se v něm i historické záběry, na nichž architekt hovoří o své filozofii. Architektka Phyllis Lambertová v dokumentu objasňuje svůj výběr Miese van der Rohe pro stavbu Seagram Building. O jeho odkazu a přetrvávajícím vlivu hovoří i architekti Robert A. M. Stern, Robert Venturi, Philip Johnson, historici, ale i jeho žáci.