26. 9. – 1. 10. 2024

Film mapuje tu část Bottova díla, které vzniklo bezprostředně před jeho natočením.

Ze staveb 80. let jsou zde představovány obytné domy v Tessinu. Banca Gottard v Luganu, projekt kostela v Mogno, dále divadlo a kulturní dům v Chamberry – první zahraniční dílo architekta v době, kdy už měl mezinárodní věhlas.

Charakteristický Bottův rukopis, ještě dnes snadno rozpoznatelný mezi všemi ostatními, se podle jeho vlastních slov vyznačuje tím, že dům je současně ukotven ve svém lokálním prostředí a v univerzálnu: je chápán jako plastické těleso složené z jednoduchých tvarů, vycházející z typologických studií, těleso, v němž symetrie a osovost hrají významnou roli. Výsledkem podobného uvažování je paradox, kdy řešení architektonického problému je obsaženo v daném místě, zároveň ale to samé místo je v podstatě vytvářeno architekturou. V projektu židle (projet de chaise) je archetypální problém nazírán novým pohledem. Designérství umožňuje ve srovnání se stavitelstvím rychlejší ověření idey v realitě.

Ve filmu jsou v rychlých sledech předkládány různé varianty projektu, které Botta sám komentuje v rámci ateliérových diskusí – odhaluje se nám tak pracovní postup, kdy je výchozí myšlenka upravována a dále rozvíjena. Naproti tomu se ukazuje, že je překvapivě obtížné filmařsky převést nebo vyjádřit význam světla pro prostor a ztvárnit tak myšlenku obsaženou v názvu filmu.

Produkce: Al Castello SA
Scénář: Andreas Pfaeffli
Kamera: Beat Kuert
Střih: Beat Kuert
Zvuk: Vincenzo Consoli