26. 9. – 1. 10. 2024

Jaký je momentální stav české krajiny a hospodaření s vodou?

Krajina jako jedna z největších výzev budoucího rozvoje města Mostu. V modernistickém městě jednak krajina vnitřní, v hnědouhelném revíru procházejícím rekultivací také krajina vnější. Den architektury v Mostě zahajujeme filmovou projekcí, která se zabývá problematikou vodního režimu a upozorní na nezdravý stav české krajiny.