26. 9. – 1. 10. 2024

Beat Kuert si zvolil kulturní a kongresové centrum v Luzernu k ilustraci toho, čemu Jean Nouvel říká „estetika báječna“: ohromná přečnívající střecha sjednocuje vnitřní život i abstraktní plochy v jeden celek, který je výsledkem postupu namířeného proti expresionismu techniky. Skrývá příliš zjevné, aby jinde zobrazil magii neviditelného – rafinovaným umístěním a volbou oken kontroluje průhledy a výhledy do exteriéru.

Všudypřítomné sklo místo aby ztělesňovalo ideu „modernistické“ průhlednosti, slouží potřebě neurčitosti a různorodosti vnímání skleněných stěn. Diskuze na toto téma je podpořena záběry z Nouvelových budov Cartierovy nadace v Paříži, Galeries Lafayette v Berlíně a opery v Lyonu. V době vzniku filmu ještě stavba v Luzernu nebyla dokončena, takže o některých problémech se diskutuje, aniž by byly doprovázeny obrazem. S vědomím toho, jaký význam mají povrchy fasád pro Jeana Nouvela, nezbývá než si přát, aby bylo natočeno pokračování filmu.

„Velký šéf“ ve svém pařížském ateliéru, který sám vnímá jako tranzitorní místo, záměrně nemá trvalý pracovní kout. „Vliv náhody“ je vnímán jako šance a jako výzva, neboť ve stavebním umění není zdaleka všechno předvídatelné.

Produkce: Al Castello SA
Scénář: Beat Kuert
Kamera Reinhard: Schatzmann, Beat Kuert
Střih: Beat Kuert
Zvuk: Lucius Kuert