26. 9. – 1. 10. 2024

Prora, takzvané Monstrum u moře, je považováno za nejdelší stavbu na světě.

Plánované bylo původně jako přímořské letovisko Třetí říše, po 2. světové válce bylo přeměněno na jednu z největších kasáren v NDR. Po znovusjednocení Německa bylo na dlouhou dobu opuštěno, nyní se v této budově otevírají hotely a prodávají rekreační apartmány. Film zkoumá a odhaluje různé historické, architektonické a psychologické vrstvy tohoto komplexu, vytváří překvapivá spojení mezi lidmi a stavbou, ale i mezi moderní architekturou a fenoménem masové turistiky.

Jako předfilm uvádíme krátký snímek Film Dne architektury

Po promítání snímku proběhne diskuze s režisérkou