26. 9. – 1. 10. 2024

Jak vidí téma architektury výtvarný umělec Marek Ther, nositel Chalupeckého ceny, který se soustavně věnuje tvorbě uměleckých filmů. Je pro nebourat, neničit a neredesignovat to, co už bylo jednou postavené. Přiklání se spíše ke stavbám postaveným do roku 1946, ale občas udělá i výjimku.

Autorské uvedení krátkého filmu DÖRHAUS na festivalu Festival Film a architektura za účasti autora Marka Thera.

Film vznikl v koprodukci Kruhu a MyStreet Films a byl natočen speciálně pro festival Den architektury 2016.