29. 9. – 4. 10. 2023

Persony

Světová i tuzemská filmová produkce dlouhodobě generují portréty význačných osobností z oboru architektury, výtvarného umění a designu. Se stále silněji rezonujícími společenskými tématy se ale jejich obraz postupně oprošťuje od výhradně opěvných popisů a mnohem častěji ukazují jejich tvorbu i charaktery komplexněji, místy až kriticky. Toho dosahují nejen odbornější analýzou, ale i za pomoci osobitého filmařského přístupu nebo intimních vzpomínek jejich blízkého okolí.

Následující události