29. 9. – 5. 10. 2020

Svobodná architektura

Okruh navazuje a rozvíjí hlavní téma Dne architektury letošního roku. V roce 2019 slavíme 30 let svobody. Naše republika zažila dvě svobodná období, mezi lety 1918–1938 a po roce 1989. Právě na přelomu 20. a 30. let ovládla československou uměleckou scénu avantgarda, což se odrazilo i v moderní architektuře reprezentované funkcionalismem. Po roce 89 jsme měli konečně možnost začít se opět svobodně vyjadřovat. Svobodné vyjádření si však žádá svobodné myšlení. Takové, které není svázané konvencemi, předsudky a ani stereotypy. Stavby, architekti i uživatelé architektury, které zde představíme, tuto „svobodu” dokonale reprezentují.

Následující události

  • Žádné události v této kategorii