1. 10. – 7. 10. 2019

Bauhaus

Dramaturgický okruh představí fenomén v oblasti architektury a designu Bauhaus, který se zformoval ve Výmaru původně jako reformní výtvarná škola. V roce 2019 slaví tato škola stoleté jubileum. Její myšlení inspiruje umělce, výtvarníky, architekty i filmaře po celém světě a jejího praktického stylu výuky se drží řada architektonických škol i dnes. Propojení architektury, řemesla a umění podnítilo vznik nové průmyslové estetiky, která se vyznačovala souladem mezi funkcí objektu a jeho designem, díky čemuž Bauhaus platí za jeden z nejvlivnějších uměleckých směrů vůbec.

Následující události