Open Call 2019

Festival Film a architektura vyhlašuje otevřenou výzvu na zasílání filmů, které se vážou k tématu architektury či urbanismu. Může se jednat o krátkometrážní, středometrážní či celovečerní snímky.

Vybrané filmy budou promítány v rámci 8. ročníku festivalu, který se bude konat v říjnu 2019.

Odkazy na Vimeo (či jinou formu screeneru), krátkou anotaci a stručné bio autora, prosím, zasílejte na adresu: program@filmarchitektura.cz

Termín uzávěrky: 31. 5. 2019


Film and architecture festival announces an open call for films related to the topic of architecture and urbanism. It could be short films, mid-length or feature films.

Selected films will be screened at the 8th edition of the festival in October 2019.

Please send Vimeo links (or other screener formats), short description and author’s biography to: program@filmarchitektura.cz

Deadline: 31. 5. 2019