Film a architektura

Mezinárodní festival filmů o architektuře a urbanismu

Festival Film a architektura provokuje diskuze o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí autorských dokumentů, inovativních, experimentálních i hraných filmů. Přispívá k debatám mezi architekty, politiky a veřejností o podobě, potřebách a proměnách měst, nezbytných pro další rozvoj naší společnosti a díky vstřícnosti filmového média oslovuje nejširší publikum.

Festival Film a architektura navazuje na pět úspěšných ročníků (v kině Aero v letech 2002 a 2006 a v Kině 35 a Světozor v letech 2014, 2015, 2016). V roce 2017 naváže šestý ročník festivalu Film a Architektura na termín Dne architektury a uskuteční se od 30.9. do 4.10. 2017 v Praze a ve vybraných regionech.

Každý ročník tvoří program několik tematických sekcí, které podléhají kurátorskému výběru a rozšiřují povědomí o současné kvalitní architektuře, významných architektech a jejich tvorbě, stejně tak i o problematice vizí měst, sociálních a enviromentálních tématech.

Festival Film a architektura je součástí Visegrádské platformy filmově -architektonických festivalů, kam dále patří Budapest Architecture Film Days, Dny architektúry a dizajnu Bratislava a polský Beton Festival.

 

Hlavní cíle festivalu jsou:

  • představit veřejnosti prostřednictvím filmu současné přístupy k architektuře
  • podnítit zájem veřejnosti a medií o architekturu
  • přinést veřejnosti jiný pohled na architekturu, umělecký, sociální, enviromentální
  • hovořit o současné architektuře jako o podnětné části lidské činnosti, která dokáže utvářet kvalitní životní prostředí a ovlivňuje životy nás všech
  • konfrontovat prostředí ČR s jinými státy Evropy
  • přispět k rozvoji českého kulturního, vědeckého, sociálního, politického prostředí, které je důležitým předpokladem pro architektonickou tvorbu
  • inspirovat režiséry k tvorbě filmů se zaměřením na architekturu a přispět k vzniku nových filmů o architektuře
  • podnítit mezioborovou diskusi o architektuře a možnosti kooperace s jinými uměleckými druhy

 

 

Pořadatel:

Spolek Kruh se věnuje propagaci architektury. Vznikl jako dobrovolné sdružení studentů pražské Akademie výtvarných umění na Škole architektury v roce 2001, v reakci na nedostatek informací o současné architektuře. Hlavním cílem projektu Kruh je pokusit se veřejnosti představit kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí.

Kruh doposud uspořádal přes 250 přednášek a diskusí o architektuře (včetně několika desítek mimořádných přednášek architektů a architektech ze zahraničí) a vydal pět sborníků o architektuře mapující činnost Kruhu formou rozhovorů s autory přednášek. Od roku 2010 Kruh pořádá celorepublikový festival Den Architektury.

www.kruh.info

www.denarchitektury.cz