/  Why We Cycle

Why We Cycle

S nadsázkou lze říci, že Holandsko má mnohem více kol než obyvatel. A zdá se, že sami Holanďané cyklistické kultuře tolik pozornosti ani nevěnují. Cyklistika je pro ně stejně přirozená jako dýchání. Snímek Why We Cycle vyzývá pravidelné cyklisty, psychology, sociology, architekty i urbanisty k tomu, aby o tomto fenoménu pohovořili. Jejich postřehy divákovi odhalují některé na první pohled skryté účinky cyklistiky, které má na obyvatele, společnost i uspořádání měst.Uvádíme s přispěním Velvyslanectví Nizozemského království.

Před filmem vyhlásíme nejlepší My Street Film a představíme jeho tvůrce.

To the Dutch, cycling is as normal as breathing. They don’t think about it, they just do it. Perhaps the fact that they don’t think about it, is the key to the bicycle’s success in this country. But because they do not give cycling a second thought, they don’t really know what the deeper needs of cyclists are. The documentary ‘Why we cycle’ takes a ride with ordinary cyclists and specialists from a variety of disciplines. These conversations uncover some obvious, but even more hidden effects of cycling on people, on societies, and on the organisation of cities. Presented with the contribution of the Embassy of the Netherlands.

Before the screening we will announce the best My Street Film and introduce its director. 

Režie/Director: Gertjan Hulster

Země původu/Country of origin: Nizozemí/The Netherlands

Rok/Year: 2017

Stopáž/Duration: 57 min.

Jazyk/Language: EN+EN

PRAHA: středa/Wednesday 3. 10., 20:30, Kino Světozor (velký sál), vstupné/admission: 100 Kč