/  Whose City?

Whose City?

Whose City? je dokument o transformaci Berlína, kdy se z poněkud zchátralého a zanedbávaného, avšak vysoce dynamického a flexibilního města devadesátých let postupně stává elegantnější a exkluzivnější město. Zároveň představuje i meditativní pouť Berlínem, od Postupimského náměstí v západní části až po Alexanderplatz na východě, od konzervativně dominantního mužského přístupu k městskému plánování na počátku 90. let až po dnešní otevřenější přístup vedený ženami. Argumenty a pohledy, jež charakterizovaly berlínské plánování v raných devadesátých letech, jsou postupně odhalovány jeden po druhém, čímž se na povrch postupně dostávají různé otázky, které je třeba zvážit, má-li být městem pro všechny. I když konec filmu vyznívá optimisticky, otázka, zda Berlín opravdu překoná všechny staré a nové rozdíly, zůstává otevřená.

Whose City? is a documentary about Berlin’s transformation. Rather neglected, yet very dynamic and flexible city of the nineties changes into an elegant and exklusive metropolis. Simultaneously, the film represents a meditative journey across Berlin from the Postupim Square in the Western area to the Alexanderplatz in the East, from the conservative, dominant and masculine approach towards urban planning at the beginning of the 90’s to the current more open attitude led by women. Arguments and views characteristic of Berlin planning in the nineties has been continuously uncovered and so several different questions worth considering appears on the surface: Should Berlin be the city for all? Despite the film’s final outcome sounds rather optimistic, the question whether Berlin can really overcome all of the old and new differences remains open.

Režie/Director: Hans Christian Post

Země původu/Country of origin: Německo/Germany

Rok/Year: 2017

Stopáž/Duration: 56 min.

Jazyk/Language: DE+EN

PRAHA: neděle/Sunday 30. 9., 18:30, Kino Světozor (malý sál), vstupné/admission: 100 Kč

 

 

BRNO: pátek/Friday 28. 9., 19:00, Ateliér J. Kaštánek
NYMBURK: sobota/Saturday 29. 9., 20:00, Kino Sokol
VSETÍN: úterý/Tuesday 2. 10., 19:00, klub Tři opice

 


Smíchovská výhodná koupě: předfilm / short film

Osud betonových truhlíků.

Destiny of concrete window boxes

Režie/Director: Rozálie Kohoutová

Země původu/Country of origin: Česká republika/Czech Republic

Rok/Year: 2017

Stopáž/Duration: 3 min.

Jazyk/Language: CZ+EN