/  What We Have Made

What We Have Made

Intimní černobíle laděný poetický snímek What We Have Made znázorňuje stavbu, tak jak ji obvykle nebývá zvykem vidět. Staveniště je zde zobrazeno jako do detailu vystavěná divadelní scéna. Snímek nám tak umožňuje nahlédnout do mikrosvěta dělníků, kteří jsou v samotném procesu vzniku stavby často opomíjeni, přesto v ní hrají velmi důležitou roli. Muži nejrůznějších typů, stáří, barvy pleti, introvertní nováčci i ostřílení matadoři – ti všichni se tu každý den potkávají bez ohledu na počasí mezi lešením, jeřáby, míchačkami i u společného oběda. Každý z nich má své ideály, sny, starosti i touhy stejně jako společný cíl dokončit to, co je rozestavěné, tím splnit svůj úkol a jít dál. Divácky nejúspěšnější film loňského ročníku architektonického filmového festivalu v Rotterdamu.

This intimate, crisp black-and-white film What We Have Made captures the choreography of construction as we are not used to seeing it. The construction site is depicted in detail as a theatre stage. The film allows us to peak into the microcosm of workers, often overlooked, but still playing a major role in the process of building. From rookies to hardened old hands, from the strong silent types to those that simply can’t shut up, all of these guys meet among the scaffolding, cranes, concrete mixers in all weather.  Each and every one of them has their own ideals, dreams, worries and ambitions as well as their common goal to finish the creation of this gigantic edifice and move on to another task. The most popular film of the last year’s edition of the architectural film festival in Rotterdam.

Režie/Director: Fanny Tondre

Země původu/Country of origin: Francie

Rok/Year: 2016

Stopáž/Duration: 72 min.

Jazyk/Language: francouzsky s anglickými titulky

PRAHA: sobota/Saturday 29. 9., 19:00, CAMP, vstupné: zdarma/admission: free