/  Voyage Autour De La Lune

Voyage Autour De La Lune

Snímek je urbanistickým deníkem, osobním putováním, který líčí linie emocionální a psychologické mapy města Bordeaux podél obnovených břehů řeky Garonny, kdysi pro své zakřivení nazvané jako „Měsíční přístav“. Během týdenní cesty od jedné strany řeky k druhé nám Ila Bêka a Louise Lemoine vyprávějí o identitě veřejného prostoru, který se hluboce změnil v kolektivní mysl města. Svým intimním jazykem nás film pohání podél obrovské bouřlivé řeky, jež nás ve svých tocích a proudech žene do osobních turbulencí všech lidí, kteří se tu během cesty potkali. Vzácný příklad filmu, v němž je město zobrazeno prostřednictvím sbírky osobních příběhů. Filmařská dvojice Ila Bêka a Louise Lemoine spolu pracuje od roku 2005, kdy založila tvůrčí platformu Bêka & Partners. Ve vztahu k současné architektuře se ve své filmové tvorbě zaměřují zejména na hledání nových narativních forem. Od roku 2016 jsou jejich snímky v zastoupení newyorského Muzea moderního umění.

Voyage autour de la Lune is an urban diary, a personal wandering which draws the lines of an emotional and psychological map of the city of Bordeaux along the renewed river banks, once called the „Moon Harbour“ for the large curve with which the Garonne river embraces the city. Through this week long journey from one side to the other of the river banks, Ila Bêka and Louise Lemoine tell us about the identity of a public space which has deeply changed in the collective mind of the city. In an intimate cinematic language, the film drives us along the huge tumultuous river in its flows and tides, and drifts into the intimate turmoils of all the people met on site during the journey. A rare example of a film in which a city is portrayed through a collection of personal stories. The film duo Ila Bêka and Louise Lemoine cooperates since 2005, when they formed the creative platform Bêka & Partners. With regard to the contemporary architecture, their film production focuses particularly on searching for new narrative forms. Since 2016 their films are part of the collection of the Museum of Modern Art in New York.

Režie/Directors: Ila Bêka, Louise Lemoine

Země původu/Country of origin: Francie

Rok/Year: 2016

Stopáž/Duration: 75 min.

Jazyk/Language: FR+EN

PRAHA: pátek/Friday 5. 10., 20:30, Kino 35, vstupné/admission: 100 Kč

 

 

TÝN NAD VLTAVOU: středa/Wednesday 3. 10., 18:00, Kino Sokolovna


Champ Des Possibles: předfilm

Ukázka živoucího organismu moderního města

Presentation of a lively organism of a modern city

Režie/Director: Cristina Picchi

Země původu/Country of origin: Kanada, Itálie, Švédsko/Canada, Italy, Sweden

Rok/Year: 2015

Stopáž/Duration: 14 min.

Jazyk/Language: FR+EN

BENEŠOV: sobota/Saturday 29. 9., 18:00, Muzeum umění a designu
BRNO: pátek/Friday 28. 9., 19:00, Ateliér J. Kaštánek
LIBEREC: čtvrtek/Thursday 4. 10., 18:30–21:30, Knihkupectví Fryč
NYMBURK: sobota/Saturday 29. 9., 15:15 a 21:15, Kino Sokol