/  The Pruitt-Igoe Myth

The Pruitt-Igoe Myth

Jedno z nejslavnějších a nejčastěji citovaných bourání 20. století. Celá nedávno vytvořená čtvrť bydlení postaveného za veřejné peníze byla v polovině 70. let 20. století zlikvidována. Kde se stala chyba? V základní urbanisticko-architektonické kompozici? Autorem návrhu byl mimochodem vynikající Minoru Yamasaki, jehož nejslavnější realizace už dnes rovněž neexistuje. Šlo o Dvojčata Světového obchodního centra v New Yorku. Byl problém v nedostatečné údržbě či kontrole bezpečnosti? V sociální skladbě? Zapříčinily kolaps tohoto území neovlivnitelné vnější okolnosti? Na tyto otázky se dokument snaží najít odpovědi. Přestože situace je zde v mnohém odlišná od sídlišť střední Evropy, neuškodí zapřemýšlet si nad faktory, které mohou budoucnost sídlišť ovlivnit i u nás.

One of the most famous and most often cited demolitions of the 20th century. The recently built residential district financed from public money was destroyed in the mid-1970s. What went wrong? The basic urban-architectural composition? The author of the design is the outstanding Minoru Yamasaki, whose most famous realisation does not exist anymore. It was the Twin Towers of the World Trade Center in New York. Was there a problem with poor maintenance or security checks? In social composition? Was the collapse of this territory caused by externalities? The documentary seeks to find answers to these questions. Although the situation is very different from the Central European settlements, it does not hurt to think about the factors that can influence the future of our own settlements.

Režie/Director: Chad Freidrichs

Země původu/Country of origin: USA

Rok/Year: 2011

Stopáž/Duration: 79 min.

Jazyk/Language: EN+EN

PRAHA: neděle/Sunday 30. 9., 20:30, Kino Světozor (velký sál), vstupné/admission: 100 Kč