/  Tadao Ando: From Emptiness to Infinity

Tadao Ando: From Emptiness to Infinity

Tadao Ando. Legenda nejen japonské, ale i světové architektury. Samouk, boxer. Formální školní studium nahradil cestováním po stavbách, které ho zajímaly, a bez podpory kritiků či teoretiků, kteří jsou často spojeni s akademickým prostředím, se nakonec prosadil skrze drobné realizace, jež si získaly pozornost nejširší veřejnosti. Člověk, jehož výhradním stavebním materiálem je beton, nicméně jasně ukazuje, že v jeho stavbách jsou důležitější atributy než materiál, především světlo a spojení s přírodním prostředím. Většina z jeho nejlepších realizací se nachází v Japonsku, takže nejsou pro většinu z nás úplně snadno k navštívení. O důvod víc zajít si na tento film a spolu s architektem popřemýšlet, jaká je hlavní role staveb, tohoto uměle vybudovaného prostředí, ve kterém trávíme spoustu času.

Tadao Ando. Legend of not only the Japanese, but also international architecture. Autodidact, boxer. He replaced the formal school education with travelling around buildings that interested him. Without the support of critics and theoreticians, who are often linked to the academic sphere, he managed to establish himself with small realisations that drew attention of the general public. Working exclusively with concrete, it is clear that the building attributes such as light and connection with natural surrounding is more significant for him rather than material. Most of his best constructions can be found only in Japan and thus for most of us not easy to visit. One more reason to visit this film and together with the architect contemplate about the main role of buildings, this artificially created environment we spent most of our time at.

Režie/Director: Matthias Frick

Země původu/Country of origin: Německo

Rok/Year: 2013

Stopáž/Duration: 53 min.

Jazyk/Language: JP+EN

PRAHA: pondělí/Monday 1. 10., 19:00, CAMP, vstupné: zdarma/admission: free -> REZERVACE