/  Nejlepší My Street Film 2018

Nejlepší My Street Film 2018

Najděte si cestu k filmu

Projekt My Street Films vybízí zkušené i nezkušené filmaře z řad široké veřejnosti, aby zpracovali příběhy svého okolí, tedy místa, kde žijí, pracují a tráví čas. Pokud se chcete zúčastnit, můžete svůj film nahrát kdykoli během celého roku na www.mystreetfilms.cz, kde vzniká online filmová mapa celé České republiky. Další možností je zúčastnit se otevřených workshopů, kde svůj film můžete natočit pod vedením odborných lektorů. Filmovou inspiraci lze také načerpat na otevřených seminářích, které v rámci projektu proběhnou.

Vítězný snímek pro rok 2018 bude oznámen před projekcí. Slavnostního vyhlášení se zúčastní zástupce z My Street Films CZ a oceněný tvrůce. Po projekci vítězného filmu bude následovat holandský film Why We Cycle.

My Street Films – winner of the season 2018

Find Your Way Towards Film

The project My Street Films invites filmmakers from the wide public, both with and without experience, to adapt stories from their neighbourhood – the place where they live, work and spend time. If you want to participate, upload your film anytime during the whole year to the page www.mystreetfilms.cz. Here, an online film map of the whole Czech Republic is coming into existence. You can also participate in any of the open workshops where you can create your film under the guidance of expert instructors, or absorb film inspiration at open seminars that will be organised as a part of the project.

The winner will be announced before the screening by a representative from the My Street Films CZ.  The screening of the filmWhy We Cycle will follow after the winning film.

PRAHA: středa/Wednesday 3. 10., 20:30, Kino Světozor (velký sál)