/  Mon Oncle

Mon Oncle

Pan Hulot bydlí ve staré lidové čtvrti, kde po ulicích ještě pobíhají psi a lidé si najdou čas, aby se vedle pozdravu zastavili na kus řeči. Sestra pana Hulota naopak bydlí v moderní přepychové čtvrti, kde její manžel, bohatý průmyslník, postavil supermoderní vilu, po stránce techniky stejně jako odcizeného, vesměs nepraktického designu. Pan Hulot chodí navštěvovat svého devítiletého synovce Gérarda, pro něhož jsou jejich výlety na předměstí doslova rájem, může si hrát a vymýšlet nezbednosti s ostatními dětmi. Proto je třeba nezdárného synka po návratu domů ihned umýt a řádně vydezinfikovat. Přepychem spoutaným rodičům se však tato výchova vůbec nelíbí. Otec Gérarda zařídí panu Hulotovi práci a ten do zmechanizovaného světa vnáší jen chaos a nepořádek, a to mu v prostředí, kde je vše na tlačítka a na vnější efekt, rozhodně nesvědčí. Uvádíme s přispěním Francouzského institutu v Praze.

Mr Hulot lives in the old folk district, in which dogs run around on the streets and people have the time to stop and chat with each other. Mr Hulot’s sister, on the other hand, lives in a modern luxurious neighbourhood. Her husband, a wealthy industrialist, built there a state-of-the-art vila, with both alien and basically impractical design. Mr Hulot comes to visit his nine-year-old nephew Gérard, who regards the suburbs as paradise. He can play and fool about with other children. After returning back home, it is necessary to wash and disinfect the son. The parents do not like this kind of upbringing at all. Gérard’s father will provide Mr. Hulot with work, and he only brings chaos and disorder to the demeaned world. This environment, where everything is controlled with buttons is definitely not the right for him. Presented with contribution from the French Institute in Prague

Režie/Director: Jacques Tati

Země původu/Country of origin: Francie/France

Rok/Year: 1958

Stopáž/Duration: 110 min.

Jazyk/Language: FR+EN

PRAHA: pátek/Friday 5. 10., 18:30, Kino 35, vstupné/admission: 100 Kč