/  Last Exit Alexanderplatz

Last Exit Alexanderplatz

Last Exit Alexanderplatz je snímek o probíhajícím, ale politicky zpochybňovaném a dosud neúspěšném pokusu o transformaci bývalého východoněmeckého náměstí Alexanderplatz na špičkovou obchodní čtvrť podobnou Manhattanu. Prostřednictvím rozhovorů s politiky a architekty, kteří se podíleli na soutěži konané na náměstí v roce 1993, již vyhrál Hans Kollhoff, film zdůrazňuje dogmatismus a necitlivost, které byly příznačné pro období po znovusjednocení Berlína. Zároveň zobrazuje i náměstí, jež navzdory neúspěchu a nevyužitým příležitostem z devadesátých let opět získalo oporu města. Po projekci následuje přednáška prof. Hanse Kollhoffa.

Last Exit Alexanderplatz is a film about the ongoing, but politically disputed and so far unsuccessful attempt to transform the former East-German Alexanderplatz into a high-end, Manhattan-like business district. Through interviews with the architects and politicians, who were involved in the competition held for the square in 1993, the film highlights the dogmatism and insensitivity that characterised much of planning in post-reunification Berlin. But it also depicts a square, which despite the failures and missed opportunities of the 1990s, seems to have regained its foothold in the city. The screening is followed by a lecture of Prof. Hans Kollhoff.

Režie/Director: Hans Christian Post

Země původu/Country of origin: Německo/Germany

Rok/Year: 2015

Stopáž/Duration: 56 min.

Jazyk/Language: DE+EN

PRAHA: čtvrtek/Thursday 4. 10., 18:00, Kino Světozor (velký sál), vstupné/admission: 100 Kč 

 

 

Vstupenky na přednášku Hanse Kollhoffa si můžete rezervovat ZDE

BRNO: neděle/Sunday 30. 9., 19:00, PRAHA/4AM
OLOMOUC: sobota/Saturday 29. 9., 16:00–22:00, Muzeum umění Olomouc