/  Intercalary Spaces

Intercalary Spaces

Tokio je s 37 miliony obyvateli jedno z nejvíce přelidněných měst světa. Jeho vysoká hustota obyvatel nutí urbanisty rozvíjet město do výšky a v posledních letech optimalizovat stávající prostor. Dokument natočený Damienem Faurem nám poskytuje překvapující pohled na život ve městě. Nezaměřuje se na moderní výškové budovy, barevné supermarkety – často považované za symbol velkoměst – ale vyvolává v nás pocit, že dům je deformován rozvojem ve městě. Film rovněž zmiňuje architekty, kteří jsou s touto architekturou konfrontováni. Je i poučením o japonském prostoru počínaje uspořádáním tatami, využití prostoru mezi domem a ulicí až po přizpůsobení se nedostatku místa v přelidněném Tokiu. Režisér si pohrává i s filmovým jazykem, snímek je kombinací dokumentu a hraného filmu.

With 37 million inhabitants Tokyo is one of the world’s most populated cities. Its high population density has forced urban planners to develop the city to a height and to optimise existing space. The documentary directed by Damien Faure gives us a surprising look at city life. It does not focus on modern high-rise buildings, colourful supermarkets – often considered a symbol of the city  –  but it makes us feel like the house is deformed by the urban development. The film also mentions architects who are confronted with this architecture. It’s also a lesson about Japanese space, starting with tatami, the use of space between the house and the street, and adaptation to the lack of space in overcrowded Tokyo. The director plays with the film language, the film is a combination of documentary and feature film.

Režie/Director: Damien Faure

Země původu/Country of origin: Francie

Rok/Year: 2012

Stopáž/Duration: 56 min.

Jazyk/Language: JP+EN

PRAHA: pondělí/Monday 1. 10., 20:45, Kino Světozor (malý sál), vstupné/admission: 100 Kč