/  Zahrada hrou

Zahrada hrou

Tři školy, tři týmy architektů, tři proměny.

Časosběrný dokument, natáčený v letech 2013–2016, zachycuje příběh tří školních zahrad a jejich postupné obnovy pohledem hlavních protagonistů: zástupců škol, rodičů, architektů, výtvarníků a samozřejmě dětí. Snímek divákovi odkrývá způsob nahlížení na prostředí pro děti jako na místo svobodného rozvoje, potřebného k objevování schopností a upevňování vztahu dětí k okolnímu světu. Jeho smyslem je pomáhat vytvářet inspirativní prostředí u škol se zapojením komunity a odborníků. Jak se školám podaří cestu za proměnou zvládnout? Změní se přitom víc než jen zahrada? Film vznikl s podporou Nadace Proměny Karla Komárka.

Snímek představí režisérka filmu Marta Zídková a projektová manažerka Nadace Proměny Jana Říhová. Promítáno spolu s filmem Francis Kéré – An Architect Between.

Režie: Marta Zídková

Země původu: ČR

Rok: 2016

Stopáž: 44 min.

Jazyk: česky

Projekce v Praze: středa 4.10., 19:00

Kino: CAMP

Vstupné: zdarma

Projekce v Nymburce: sobota 30.9., 16.30

Kino: Kino Sokol

Vstupné: zdarma

Zahrada hrou

Three schools, three teams of architects, three transformations.

A time-collecting documentary, shot in 2013-2016, tells the story of three different school gardens and their restoration. It is seen, step-by-step, through the eyes of the main protagonists: the school representatives, parents, architects, designers and of course the school children. The film presents the approach that understands the environment for children as a place intended for free self-development that is needed for discovering one’s own abilities and strengthening children’s relation to their surroundings. The name of the film Zahrada hrou (“Garden by Play”) refers to a grant programme realised by Karel Komárek Proměny Foundation. Its aim is to help schools create inspirational environment and engage both experts and the local community in the process. Will the schools succeed on their way to transformation? And will there change something more than just the gardens?

The film will be introduced by the film’s director Marta Zídková and the project manager of Proměny Foundation Jana Říhová.

Directed by: Marta Zídková

Czech Republic, 2016, 44 min., in Czech

Screening in Prague: 4.10., 19:00 (Screened together with film Francis Kéré – An Architect Between)

Cinema: CAMP

Entrance fee: free

Screening in Nymburk: 30.9., 16.30

Cinema: Kino Sokol

Entrance fee: free