/  Visual Acoustics

Visual Acoustics

Dokument vyprávěný Dustinem Hoffmanem oslavuje život a tvorbu Julia Shulmana, jehož fotografie přivedly moderní architekturu do amerického mainstreamu. Shulman zachytil práci téměř každého moderního a progresivního architekta od třicátých let včetně Franka Lloyda Wrighta, Richarda Neutry, Johna Lautnera a Franka Gehryho. Během padesátých a šedesátých let hrály Shulmanovy snímky velkou roli pro utváření obrazu Los Angeles a životního stylu jižní Kalifornie tak, jak jej vnímal zbytek země i svět. Jeho fotografie představují prostou krásu modernismu jižní Kalifornie a svými ikonickými formami přitáhly pozornost široké veřejnosti. Jedinečný snímek režiséra Erica Brickera je svědectvím zrodu moderní architektury i radostným portrétem charismatického, pohotového a inteligentního gentlemana.

Obrazově poutavý snímek uvede Adam Gebrian.

 

Adam Gebrian o filmu Visual Acoustics:

Kdysi dávno mi někdo chytrý řekl, že člověk s odstupem času téměř nikdy nelituje toho, co udělal, ale téměř vždy toho, co naopak neudělal. Čelní místo v tomto mém seznamu zaujímá neuskutečněné setkání s tehdy devadesátisedmiletou legendou architektonické fotografie, Juliem Shulmanem. Moje žena Markéta pracovala v architektonické kanceláři s jeho prasynovcem a domluvila nám návštěvu u něj doma, v jednom z nádherných rodinných domů postavených v rámci programu Case Study Houses, jehož autorem byl Raphael Soriano. Dům po fotografově smrti získal nový majitel a nechal ho částečně předělat.

Bohužel jsem se na poslední chvíli rozhodl setkání nezúčastnit (na rozdíl od své ženy, která tuhle hloupou chybu neudělala), musel jsem se v neděli odpoledne věnovat přípravě prezentace do školního ateliéru. Obrovská chyba, kterou si budu vyčítat do konce života, a jedinou útěchou mi může být to, že jsem se snad poučil a snažím se více posuzovat, co je skutečně důležité a co méně.

V tomto krásném filmu se můžete seznámit právě s tímto fotografem a v precizně podaném dokumentu sledovat způsob, jakým fotografoval především kalifornskou avantgardní architekturu. Třešničkou na dortu je hlas vypravěče, který vám bude povědomý od prvních vteřin. S fotografem a filmařským štábem navštívíme i legendární Stahl House Pierra Koeniga, kde dojde k rekonstrukci fotografie, kterou Norman Foster označil za nejvlivnější architektonickou fotografii 20. století. Plně s ním v tomto souhlasím.

Režie: Eric Bricker

Země původu: USA

Rok: 2008

Stopáž: 84 min.

Jazyk: anglicky

Čas projekce: sobota 30.9., 16:00

Kino: Prague gallery

Vstupné: zdarma

Visual Acoustics

Documentary voiced by Dustin Hoffman celebrates the life and career of Julius Shulman, whose images brought modern architecture to the American mainstream. Shulman captured the work of nearly every modern and progressive architect since the 1930s including Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, John Lautner and Frank Gehry. During the 1950s and 1960s his photographs played a major role in creating the image of Los Angeles and the lifestyle of Southern California as seen by the rest of the country and the world. They epitomize the simple beauty of Southern California’s modernist movement and brought its iconic structures to the attention of the general public. This unique film, directed by Eric Bricker, is both a testament to the evolution of modern architecture and a joyful portrait of the magnetic, whip-smart gentleman.

Visually impressive film will be introduced by Adam Gebrian.

Directd by: Eric Bricker

USA, 2008, 84 min., in English

Screening: 30.9., 16:00

Cinema: Prague gallery

Entrance fee: free