/  The Photographers Bernd and Hilla Becher

The Photographers Bernd and Hilla Becher

Snímek mapuje fotografická léta a motivy Becherových od jejich počátků, a to třeba i včetně hrázděných domů v Siegerlandu. Soustředí se na jejich první zahraniční výjezdy v 60. letech, jako jsou šachty ve Walesu, vysoké pece v Lothringenu či doly v oblasti Porúří. Velmi málo průmyslových podniků, které fotografovali, je ještě dnes v provozu. Jen málo z nich přežilo a stalo se z nich například muzeum, jako je tomu u dolu Zollern v Dortmundu. Becherovi fotografovali tento důl od roku 1969 a díky veřejné kampani se jim podařilo zachránit místní strojovnu před zničením. Fotografie manželů Becherových pomohly zvýšit povědomí o nutnosti zachování průmyslového dědictví. Jejich tvorba je zastoupena v nejprestižnějších galeriích světa. Becherovi získali řadu cen a jsou vnímáni jako průkopníci konceptuální fotografie.

Uváděno v rámci projektu Shared Cities: Creative Momentum.

Režie: Marianne Kapfer

Země původu: Německo

Rok: 2010

Stopáž: 90 min.

Jazyk: německy s anglickými tit.

Čas projekce: středa 4.10., 18:30

Kino: Goethe-Institut

Vstupné: zdarma

The Photographers Bernd and Hilla Becher

The documentary is mapping the photographic years and motifs of Bechers from their beginnings. It concentrates on their first foreign projects in the 1960s, such as the Wales shafts, the Lothringen blast furnace, or the Ruhr mines. Out of their extensive photographic portfolio, very few industrial companies have remained in operation today. Only a few of them survived and became a museum like the Zollern mine in Dortmund. Bechers photographed this mine since 1969 and thanks to the public campaign they managed to save the local engine room from destruction. Their photographs helped raise awareness of the need to preserve industrial heritage. Their work is represented in the most prestigious galleries of the world. Bechers have won a number of prizes and are perceived as pioneers of conceptual photography.

Supported by: Shared Cities: Creative Momentum

Directed by: Marianne Kapfer

Germany, 2010, 90 min., in German with English subtitles

Screening: 4.10., 18:30

Cinema: Goethe-Institut

Entrance fee: free