/  The Competition

The Competition

Jean Nouvel, Frank Gehry, Dominique Perrault, Zaha Hadid a Norman Foster se střetnou v konkurenčním boji o zakázku na návrh muzea Moderního umění v Andoře. Tři měsíce práce na projektech nakonec vedou k vytvoření návrhů pro porotu. Během toho však za zavřenými dveřmi zuří mocenské boje mezi architekty a klientem, což má vážný dopad i na úroveň transparentnosti, kterou každá kancelář dokumentaristům původně zaručovala. A do toho se v Andoře chystají volby… The Competition je prvním snímkem dokumentujícím napjatý vývoj, který doprovází architektonické soutěže a podává fascinující svědectví o tom, jak architekti pracují, jak taktizují, jak se tváří v tvář konkurenci profiluje jejich charakter a jak tenká je linka mezi úspěchem a prohrou.

Českou premiéru za osobní účasti režiséra Angela Borrega Cubery uvede Adam Gebrian.

 

Adam Gebrian o filmu Competition:

Architektonická soutěž. Slovní spojení, které se i v Česku začíná objevovat čím dál tím častěji. Zde můžete poprvé nahlédnout pod pokličku toho, jak takovýto proces částečně vypadá, a to dokonce u pěti velmi slavných ateliérů (Hadid, Foster, Gehry, Nouvel a Perrault). Stres, noční práce, nečekané zvraty, příchody šéfa ateliéru a z toho plynoucí velké změny na poslední chvíli, tvrdá kritika, nespokojenost, neustálé nasazení, pizza k večeři v ranních hodinách dva týdny v kuse. Na film se mimo jiné těším i proto, že jsme se s mou ženou Markétou mohli ve dvou z těchto vybraných ateliérů soutěžního procesu zúčastnit. Ona u Nouvela, já u Perraulta. Rádi si tak po letech osvěžíme své vzpomínky a já jsem krom toho zvědav na potvrzení svého předpokladu, že nejlépe pod velkým tlakem u Perraulta pracovali lidé z Japonska.

Režie: Angel Borrego Cubero

Země původu: Španělsko

Rok: 2013

Stopáž: 99 min.

Jazyk: španělsky s anglickými tit.

Čas projekce: 

úterý 3.10., 19:00 (premiéra v CAMP )

středa 4.10. v 18:00 (repríza v Kino Světozor)

Vstupné:

CAMP: zdarma  (vyprodáno)

Kino Světozor: 100 Kč, vstupenky lze zakoupit online na webu Kina Světozor

The Competition

The Competition is the first film documenting the tense developments that characterize architectural contests. A documentary movie constructed as an almost uncomfortable but intensely fascinating account of how some of the best architects in the world, design giants like Jean Nouvel or Frank Gehry, toil, struggle and strategize to beat the competition. While nearly as old as the profession itself, architectural competitions became a social, political and cultural phenomenon of the post-Guggenheim Bilbao museums and real estate bubbles of the recent past. Taking place at the dramatic moment in which the bubble became a crisis, this is the first competition to be documented in excruciatingly raw detail. Jean Nouvel, Frank Gehry, Dominique Perrault, Zaha Hadid and Norman Foster are selected to participate in the design of the future National Museum of Art of Andorra, a first in the Pyrenees small country. Norman Foster drops out of the competition after a change in the rules that allow the documentary to happen. Three months of design work go into the making of the different proposals, while, behind doors, a power struggle between the different architects and the client has a profound impact on the level of transparency granted by each office to the resident documentary crew, and which has a definite influence in the material shown in the film. The presentations to the jury happen in one intense day close to election time in Andorra, becoming a hot event in the tiny country, with media all around the international stars that may help shape its future. Of the four remaining architects three show up to make personal presentations, every one of which becomes a fascinating study in personality, strategy, character, showmanship… and a dramatic moment in which any detail becomes both important and irrelevant, the line between failure and success perfectly imperceptible. But does the jury have the last word?

Adam Gebrian about The Competition
Architectural competition. A term that can be lately heard more and more often even in the Czech Republic. This film lets you peep behind its scenes and watch from the inside what such a process means for as much as five renowned studios (Hadid, Foster, Gehry, Nouvel and Perrault). Stress, night work, unprecedented twists, arrivals of the studio’s head and the resulting big changes at the very last moment, harsh criticism, discontentment, a pizza for dinner in the small hours for two straight weeks. One of the reasons why I am looking forward to this film is the fact that I and my wife Markéta had the chance to participate in such a competition struggle when inside of two of the selected studios: she at the Nouvel’s, I at the Perrault’s. We will enjoy the chance to bring back our memories and I am truly curious whether I am right that those who worked best under pressure at the Perrault’s were architects from Japan.

Directed by: Angel Borrego Cubera

Spain, 2013, 99 min., Spanish / English subtitles

Screenings:

3.10., 19:00 (premiere, CAMP, sold out)

4.10. 18:00 (Kino Světozor)

Entrance fee CAMP: free (sold out)

Entrance fee Světozor: 100 Kč