/  Zakončení festivalu: Big Time

Zakončení festivalu: Big Time

Bjarke Ingels je dánský architekt, který se snaží bojovat proti konvencím, čímž se odlišuje od řady svých vrstevníků. Je zakladatelem ateliéru BIG a během několika let se etabloval mezi nejprogresivnější architekty střední generace. Časopis Time ho v loňském roce zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí planety. Každý jeho nový projekt je ještě větší než ten předcházející. Jeho kancelář letos dokončila návrh mrakodrapu The Spiral přímo v centru Manhattanu, přes jehož skleněný plášť se táhne pásmo zelených teras. Bjarke Ingels však touží postavit něco, co bude utvářet budoucnost architektury, aby tak navždy zapsal své jméno do historie. Dokumentární snímek režiséra Kaspara Astrupa Schrödera, který měl premiéru letos na jaře na kodaňském architektonickém festivalu, nám ho ale představuje i jako obyčejného člověka, který zažívá vzestupy a pády a prožívá lásku i obavu z nemoci. Českou premiéru uvede Adam Gebrian.

Adam Gebrian o filmu Big Time:

Bjarke Ingels. Jestli něco v životě nemám rád, tak je to tvrzení, že někdo či něco vzbuzuje pouze extrémně kontroverzní reakce. Buď ho milujete, nebo nenávidíte. Nic mezi tím. Téměř vždy mě v této situaci napadne, že to tak nemám. Že se názorově nacházím mezi těmi dvěma extrémy. Ale jestli se této definici někdo mezi architekty skutečně blíží, je to Bjarke Ingels. Architekt, jehož tvorbu výrazně ovlivnila stáž v ateliéru hrdiny jiného filmu, který v rámci festivalu můžete vidět (REM). Spolu se svým belgickým kolegou Julienem de Smedt založil úspěšnou kancelář Plot, po pár letech se rozešli a na scéně se objevil BIG – Bjarke Ingels Group.

Jejich snadno srozumitelné a zjednodušující prezentace a koncentrace na měřitelné věci (sluneční svit, směr větru, výhled atd.) ovlivnily uvažování tisíců jiných. Pro někoho je to ten správný přístup, pro jiné způsob práce, který stírá kulturní rozdíly v daných zemích. Jak kdysi Bjarke sebekriticky prohlásil v našem společném rozhovoru pro časopis ERA21 o jejich návrhu Národní knihovny pro Prahu („vlastně mohla stát kdekoliv, snad s výjimkou místa, kam byla navržena“). Film je příležitostí dozvědět se trochu více o člověku stojícím dnes v čele firmy, která v relativně krátkém čase realizovala desítky významných staveb po celém světě a úspěšně se rozkročila z Kodaně do New Yorku.

Hlavním partnerem filmu Big Time je SIPRAL a.s.

Režie: Kaspar Astrup Schröder

Země původu: Dánsko

Rok: 2017

Stopáž: 90 min.

Jazyk: dánsky a anglicky s anglickými tit.

Čas projekce: středa 4.10., 20:30

Kino: Kino Světozor

Vstupné: 100 Kč, vstupenky lze zakoupit online na webu Kina Světozor

Big Time

Bjarke Ingels is a Danish architect who tries to defy all sorts of conventions which distances him from many of his peers. He founded the studio BIG and in just a few years became one of the world’s most progressive architects of the middle generation. He was named one of TIME’s 100 most influential people in the world in 2016. Each of his next projects is even larger than the previous one. His studio has just finished the design of The Spiral office tower in the heart of Manhattan, whose glass shell is wrapped in a ribbon of green terraces. However, Bjarke Ingels’ ambition is to build something that will shape the future of architecture and put his name in history. The documentary, directed by Kaspar Astrup Schröder, premiered in spring 2017 at the Copenhagen Architecture Festival and it is also a portrayal of the architect as an ordinary man, who experiences ups and downs and feels love as well as fear regarding his health problems. The film will be introduced by Adam Gebrian.

Adam Gebrian about Big Time:
Bjarke Ingels. If I really do not like something, then it is the statement that someone arouses extreme reactions only: love it or hate it, nothing in between. Almost always there comes into my mind the thought that it is not true for me, that my opinions always lie somewhere in between these two extremes. However, if there is somebody who would be close to such a definition, then it is Bjarke Ingels. The architect whose work was significantly influenced by his internship in the studio of the main character of another film that you can see at this festival (REM). Together with his Belgic colleague Julien de Smedt he founded a successful studio called Plot; they parted a few years later and there came BIG: Bjarke Ingels Group. Their super comprehensible and simplified presentations, their focus on measurable characteristics (sunshine, wind direction, view etc.) influenced the way that thousands of others think. For someone it is the right approach, for others it means disregard to cultural differences of particular countries. As Bjarke once said with some self-criticism (it was when we had an interview together for the magazine Era21 about his design of the new National Library in Prague): it could have stand anywhere, maybe with the exception of the place for which it was designed. The film represents a chance to learn something more about the person leading today the company that has in a very short time realised dozens of major buildings all around the world and has made a successful leap from Copenhagen to New York.

Directed by: Kaspar Astrup Schröder

Denmark, 2017, 90 min., Danish, English,  English subtitles

Screening: 4.10., 20:30

Cinema: Kino Světozor

Entrance fee: 100 Kč