/  My Street Films – vítězný film 2017

My Street Films – vítězný film 2017

Najděte si cestu k filmu

Projekt My Street Films vybízí zkušené i nezkušené filmaře z řad široké veřejnosti, aby zpracovali příběhy svého okolí, tedy místa, kde žijí, pracují a tráví čas. Pokud se chcete zúčastnit, můžete svůj film nahrát kdykoli během celého roku na www.mystreetfilms.cz, kde vzniká online filmová mapa celé České republiky. Další možností je zúčastnit se otevřených workshopů, kde svůj film můžete natočit pod vedením odborných lektorů. Filmovou inspiraci lze také načerpat na otevřených seminářích, které v rámci projektu proběhnou. Diváci festivalu se mohou těšit na vítězný snímek natočený pro filmovou mapu 2016/2017.

Vítězný snímek pro rok 2017 bude oznámen před projekcí. Slavnostního vyhlášení se zúčastní Hana Gomoláková z My Street Films CZ a oceněný tvrůce. Po projekci vítězného filmu bude následovat španělský film Competition.

Čas projekce: středa 4.10., 18.00

Kino: Kino Světozor

Vstupné: 100 Kč, vstupenky lze zakoupit online na webu Kina Světozor

My Street Films – winner of the season 2017

Find Your Way Towards Film

The project My Street Films invites filmmakers from the wide public, both with and without experience, to adapt stories from their neighbourhood – the place where they live, work and spend time. If you want to participate, upload your film anytime during the whole year to the page www.mystreetfilms.cz. Here, an online film map of the whole Czech Republic is coming into existence. You can also participate in any of the open workshops where you can create your film under the guidance of expert instructors, or absorb film inspiration at open seminars that will be organised as a part of the project. The festival audience can look forward to the best of the films that have been shot for the online film map in 2016/2017.

The winner will be announced before the screening by Hana Gomoláková from the My Street Films CZ.  The screening of the film Competition will follow after the winning film.

Screening: 4.10., 18.00

Cinema: Kino Světozor

Entrance fee: 100 Kč