/  Jednoduchej dům

Jednoduchej dům

Alena Šrámková, známá jako první dáma české architektury, v roce 2010 otevřela budovu Katedry architektury ČVUT v Praze. Svůj minimalistický a monumentální styl zde dovedla do rovin, které vyvolaly debatu o mezilidském soužití. Hlavním prvkem tohoto domu je otevřenost, prosklené kanceláře a otevřená atria, člověka nutí žít s lidmi, být sebevědomý. A zatímco autorka hovoří o důležitosti vztahů mezi lidmi a nejen o nich, my procházíme chodbami a ochozy, nahlížíme do životů, které se zde odehrávají a nasloucháme stížnostem a radostem těch, kteří s tímto domem přicházejí do každodenního kontaktu. Sama Alena Šrámková k tomu říká: „Těma domama chceš ukázat, co je v této době potřebné pro lidi: Aby se snažili zjednodušovat problémy, aby se lidi zjednodušovali sami, ne pózy žádný a pravda taky.“

Snímek osobně uvede režisérka Hedvika Hlaváčková.

Režie: Hedvika Hlaváčková

Země původu: Česká republika

Rok: 2011

Stopáž: 16 min.

Jazyk: česky

Projekce v Praze: neděle 1.10., 20:45

Kino: Kino Světozor

Vstupné: 100 Kč, vstupenky lze zakoupit online na webu Kina Světozor

Projekce v Brně: sobota 30.9., 19.00

Kino: Fórum pro architekturu a média

Vstupné: 50 Kč

Jednoduchej dům

Alena Šrámková, also called the first lady of Czech architecture, opened the new building of the Faculty of Architecture at the CTU in Prague in 2010. She brought here her minimalistic and monumental style to the point that opened a discussion about human interactions. The main characteristics of the building are its openness, glass-walled offices and open atriums that force the users to share space with one another with confidence. Whereas the architect herself talks, besides other things, about the importance of relations between people, we are led by the film through corridors and galleries, peep into various people’s lives and listen to complaints and joys of those who are in everyday contact with the building.

The film will be introduced by its director Hedvika Hlaváčková herself.

Directed by: Hedvika Hlaváčková

Czech Republic, 2011, 17 min., in Czech

Screening in Prague: 1.10., 20:45

Cinema: Kino Světozor

Entrance fee: 100 Kč