Bilance: festival skončil rekordní návštěvností

Šestý ročník festivalu se konal na přelomu září a října na pěti místech v Praze a také v Brně, Plzni, Zlíně a v Nymburce. Předcházel mu festivalový warm up v podobě české premiéry dokumentu REM o jednom z nejvýznamnějších architektů současnosti Remu Koolhaasovi, který byl zároveň zahájením partnerského festivalu Den architektury. Projekce filmu, po které následoval skype rozhovor s tvůrcem Tomasem Koolhaasem, jenž vedl Adam Gebrian, byla vyprodaná. Rovněž návštěvnost dalších filmů byla již tradičně vysoká, řada projekcí byla předem beznadějně vyprodaná (například filmy ze sekce Inspirace Adama Gebriana, ale také filmy z cyklu Osobnost, která byla letos věnovaná Le Corbusierovi). Zájem byl i o filmy s tématikou architektura škol sdružených v sekci nazvané Škola jako výzva. Celkem se promítalo 22 filmů, z toho u 18 šlo o české premiéry. Filmy v Praze navštívilo 1805 diváků, což je téměř dvojnásobek oproti minulému ročníku.

Na festival zavítalo několik zahraničních hostů. Premiéry filmů The Competiton, The School as City a Slightly Modified Housing doplnily debaty s režiséry (Angel Borrego Cubera, Gustaaf Vos a Guillaume Meigneux). Diskuze po projekci filmu Big Time o Bjarke Ingels Group (BIG) se zúčastnil také Claus Hermansen, architekt a bývalý člen BIG, který se podílel na projektu spalovny Amager Bakke. Diskuze zahraničních tvůrců s diváky byly přidanou hodnotou oproti loňskému ročníku a příspěvkem k další mezinárodní spolupráci Kruhu.

Z českých tvůrců se projekcí zúčastnila režisérka filmu Jednoduchej dům o Aleně Šrámkové Hedvika Hlaváčková, režisérka filmu Zahrada hrou Marta Zídková a režisérka Haruna Hooncoop, která uvedla premiéru svého experimentálního projektu Built to Last: Relics of Communist-Era Architecture jako festival warm up. Projekci krátkého filmu Transformace – Výpary – Melanosis uvedl režisér Michal Kindernay. Tento film který vznikl v koprodukci Kruhu a My Street Films CZ a byl natočen speciálně festival Den architektury a Film a architektura 2017. Film bude uváděn i na dalších festivalech a akcích (např. Na MFDF Ji.hlava nebo v rámci projektů My Street Films CZ.) Kubrickův snímek 2001: Vesmírná odysea byl doplněn odborným úvodem filmového teoretika Pavla Bednaříka, který hovořil o vizualitě ve filmech Stanlyeho Kubricka.

Oproti roku 2016 došlo k nárůstů počtu filmů, diváků i projekčních míst. Nově se projekce konaly v prostoru CAMP spravovaném Institutem plánování a rozvoje Hl.m. Prahy (IPR Praha) nebo v projekčním sále v Goethe-Institutu. V CAMPu, v Prague Gallery i v Goethe institutu byly všechny projekce zdarma.